Další následky konzumace kuchyňské soli

Dalším následkem konzumace kuchyňské soli je tvorba překyselených edemů (otoků) a celulitidy (vodní pokožky). Na každý gram NaCl, který už nemůže naše tělo vyloučit potřebuje 23g buněčné vody. Je-li obsah NaCl přesto ještě moc vysoký tělo ho opět zkrystalizuje. K tomu využívá organismus zbytkové stavební části živočišných bílkovin, které jsou obsaženy např. v mléce. Ty jsou pro tělo jinak bezcenné, dále nevyužitelné a musí se jich zbavit.

Při tomto procesu vzniká kyselina močová. Pokud se tělu nepodaří tuto kyselinu vyloučit, sloučí se dále s NaCl a rekrystalizují spolu. Přednostně tento proces probíhá na kostech a kloubech. Následky této rekrystalizace jsou revmatické onemocnění jako dna, artrosa a artritida. Také tvorbu ledvinových a žlučových kamenů lze připsat na vrub sloučení NaCl s kyselinou močovou. Rekrystalizační proces je tedy nouzové řešení buněk a orgánů, které tělo krátkodobě chrání před nevratnými škodami, způsobenými nezodpovědnou konzumací potravy. Dlouhodobě ale působí pro tělo jedovatě, jelikož škodlivé substance nejsou vylučovány.

Na co byste měli hledět při koupi krystalické soli?

 

  Hlavní stránka o přírodní soli Cereus

 

 

 

Copyright © Cereus s.r.o.
Všechny texty jsou chráněny autorským právem

Vyhledávání


logo

Novinka
Černá sůl Kala Namak - 9700